Gist: SELF STUDY: Animals and Their Various Yoruba Names  (Read 2209 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

SELF STUDY: Animals and Their Various Yoruba Names
by flukky01 « on: June 01, 2017, 04:07:43 PM »
ASK MANY YORUBA GUYS TO TELL YOU ONE ANIMAL'S NAME IN YORUBA THEY CANNOT. AS A RESULT I AM SENDING NAMES OF VARIOUS ANIMAL'S BOTH IN ENGLISH AND YORUBA THAT U SHOULD TRY TO KNOW!
GOOD MORNING!
Animals and Their Various Yoruba Names
=================================
Cobra * Ọka
Ox , Bull * Malu
Spit-Snake *Ṣebe
Dog * Aja
Hedgehog * Ọya
Pangolin * Akika
Crocodile * Ọoni
Alligator * Ahọnrihọn
Pig * Ẹlẹdẹ
Vulture * Igun, Gunnugun, Gurugu, Akala
Wood-Carrier * Arigiṣẹgi
Hawk * Asa
Palm-Bird * Ologiri
A species of Bird * Olofẹrẹ
Sparrow * Ologoṣẹ
Peacock * Ọkin
Squirrel * Ọkẹrẹ
Rabbit * Ehoro
crickets * Okinrin
Pouch Rat * Okete
Wild Goat * Edu
A species of Deer * Ekulu
Shark * Akurakuda
Rat/Mouse * Eku/Ekute
Earthworm * Ekolo
Sing Bird * Ẹyẹ-Orin
Partridge * Aparo
Horse * Ẹṣin
Donkey * Kẹtẹkẹtẹ
Camel * Rakunmi
Ass * Ibakasiẹ
Bat * Adan
Pelican * Ẹyẹ-Ofu
Water-bird * Osin
Dove * Adaba
Viper * Paramọlẹ
Sea-Gulls * Pẹju-pẹju
Yellow-haired Monkey * Sọmidọlọti/Oloyo
Sea-Bird * Yanja-yanja
Mosquito * Ẹfọn/Yanmu-yanmu
A species of Beetles * Yanrinbo
Raven * Ẹyẹ-Iwo
Snail * Igbin/Aginniṣọ
Freshwater Snail * Iṣawuru
Stay * Igala
Steer * Ẹgbọọrọ-Akọ Malu
Trout * Ẹja
Buffalo * Ẹfọn
Monkey * Ọbọ .
Ape * Ẹdun
Lizard * Alangba, -
Lobster * Alakasa
Boa * Constrictor Ere
Boar Ẹlẹdẹ * Igbo,
Gorilla, Baboon * Inaki, Inoki, Iro
Chimpanzee * Elegbede
Phython-Constrictor * Ojola
Electric Fish * Ojiji
Scorpion * Ojogan/Akeekee
Toad * Kọnkọ
Antelope * Egbin
Tick/Flee * Eegbọn
Hippopotamus * Erinmi
Rhinoceros * Ẹranko bi Imado.
Reynard (Fox) * Kọlọkọlọ
Hyena/Wolf * Ikoko
Giraffe * Agbanrere
Cow * Abo-Malu
Crab * Akan
Wild Pigeon * Oriri
Porcupine * Oorẹ, Eerẹ, Ojigbọn
Black-Ants * Tanpẹpẹ
Centipede * Tanisanko
Millipede * Ọkun
Goanna * Awonrinwon
Frog * Ọpọlọ
Chicken * Oromọ-Adiẹ
Nocturnal Animal * Ajao
Hound * Aja-Ọdẹ -
Elephant * Erin/Ajanaku
Sheep * Aguntan
Ram * Agbo
Woodcock * Agbe
A species of Woodcock * Aluko
White-feathered Bird * Lekeleke
Chamelon * Ọga, Alagẹmọ
Crane-Bird * Akọ -
Parrot * Odidẹrẹ
Ostrich * Ogongo
White-Ant * Ikan, Ikamudu
Tortoise * Ijapa
Tiger * Ẹkun
Lion * Kiniun
Pigeon * Ẹyẹle
Pig/Swine * Ẹlẹdẹ
Eagle * Idi .
Guinea Fowl * Awo
Guinea Fowl * Ẹtu
Guinea Pig * Ẹmọ-Ile
Jelly-Fish * Ẹja-Odo
A species of Bird * Afẹrẹgbojo/Afe-imojo
Spider * Alantakun
Butterfly * Labalaba
Bee * Oyin
Cockroach * Ayan
Cricket * Irẹ
Crab * Akan
Housefly * Eṣinṣin/Eṣin
Gnats * Kokoro-Ojuọti
Wall-Gecko Ọmọnle
Mouse * Eliri
Colt Young Horse * Agodongbo
Woodpecker * Akoko
Palm-Bird * Ẹga
Insect * Ipin
Red-Ant * Abonilejọpọn
Civet-cat * Ẹta
Zebra * Kẹtẹkẹtẹ-Abila -
Owl * Owiwi
Lice * Ina-Ori
Bed-bug * Idun
Leopard * Amọtẹkun
Hind * Abo-Agbọnrin
Cat * Ologinni
Turkey * Tolotolo
Swallow * Alapandẹdẹ
Kine * Abo-Malu
Stallion * Akọ-Ẹṣin
Gadfly * Iru, Eṣinṣin- N la
Duck * Pẹpẹyẹ
Jackal * Akata/Ajako
And many more ....
*Kindly Share For Others To Learn*


 

Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
0 Replies
1081 Views
Last post June 22, 2013, 01:48:33 PM
by cappy
0 Replies
2226 Views
Last post September 28, 2016, 06:12:22 AM
by Kufre Isaac Akpan
0 Replies
470 Views
Last post December 12, 2016, 01:02:30 PM
by flukky-2
0 Replies
363 Views
Last post January 18, 2018, 01:00:49 AM
by thisday
0 Replies
373 Views
Last post February 02, 2018, 01:02:39 PM
by clowntom
0 Replies
352 Views
Last post May 03, 2018, 01:01:28 PM
by thisday
0 Replies
293 Views
Last post July 20, 2018, 07:05:16 AM
by thenation
0 Replies
286 Views
Last post July 23, 2018, 07:03:27 PM
by olutee
0 Replies
708 Views
Last post July 24, 2019, 01:09:20 PM
by PulseNG
0 Replies
667 Views
Last post January 29, 2020, 07:59:50 PM
by flukky01